POLÍTICA PRIVACITAT

Associació Catalana d'Animadors de Lleure Mou-te en qualitat de responsable del tractament de les dades personals proporcionades en aquest formulari, us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb allò que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Alhora, us informem que les dades que consten en el present formulari han estat obtingudes directament de les persones interessades o bé han estat facilitades pel sol·licitant, qui declara haver recollit prèviament el consentiment exprés dels interessats.


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Associació Catalana d'Animadors de Lleure Mou-te /  NIF: G65041287  /  Adreça: Carrer de les Joies, 11-13 – 08180 Moià  /  Correu electrònic: xicsfestival@gmail.com


FINALITATS DEL TRACTAMENT

A Associació Catalana d'Animadors de Lleure Mou-te tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades, amb les següents finalitats:

Formulari Col·labora:

  • Atendre la seva voluntat de col·laborar en la organització del Xics Festival.

Formulari Contacta:

  • Atendre la sol·licitud, dubte,  que ens comunica mitjançant aquest formulari.

Formulari Compra entrades:

  • La gestió de la compra d’entrades pel Xics Festival proper.

  • Per remetre comunicacions informatives sobre les activitats que organitzem des de Associació Catalana d'Animadors de Lleure Mou-te. En tot moment, l'usuari podrà expressar el seu desig de no rebre més comunicacions, seguint les instruccions que s’indiquen a cadascuna de les que pugui rebre.


BASE LEGAL DEL TRACTAMENT

Les bases legals per al tractament de les vostres dades són: el consentiment que es considera atorgat en omplir cada un dels formularis relacionats en el punt anterior, així com l´interès legítim de MOU-TE per a l’enviament d´informació sobre les activitats organitzades per Associació Catalana d'Animadors de Lleure Mou-te.


TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades es conservaran durant 4 anys. Passats aquests terminis ens comprometem a cessar el tractament de les dades.


COMUNICACIÓ DE LES DADES

Les dades no seran cedides a cap tercers.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Associació Catalana d'Animadors de Lleure Mou-te no realitza transferències internacionals de dades.

 

DECISIONS AUTOMATITZADES

Associació Catalana d'Animadors de Lleure Mou-te informa que no pren decisions automatitzades que puguin causar perjudicis als interessats.


MESURES DE SEGURETAT

Associació Catalana d'Animadors de Lleure Mou-te es compromet a tractar les dades personals de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat. Associació Catalana d'Animadors de Lleure Mou-te ha implementat mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit) i oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, enviant un escrit xicsfestival@gmail.com. Així mateix, us informem del dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment.

Autoritat de control: la persona interessada pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de: www.aepd.es, o enviant un escrit a c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.